Tjänsteföretag 2018-06-05T15:22:14+01:00

Syncify anslutna tjänsteleverantörer

Syncify har integrerat marknadens bästa tjänsteleverantörer för att förenkla och effektivisera företagarens digitaliseringsprocess.

ANSLUT DITT AFFÄRSSYSTEM
2019-05-23T14:57:15+01:00

Lime GO

Lime GO integrerat via Syncify med ditt affärssystem Skapa kunder från Lime GO till ditt affärssystem via Syncify. Skapa även upp fakturor och fakturarader i ditt affärssystem från Lime GO. Enkelt att komma igång genom smart integration. Fri [...]

2021-05-12T12:45:06+01:00

Zettle by PayPal

Zettle by PayPal integrerat via Syncify med ditt affärssystem Synkronisera automatiskt alla kortköp från Zettle by PayPal till ditt affärssystem. Bokför kortköp och pricka av betalningar per automatik direkt in i ditt affärssystem. Synkroniseringen till Zettle by PayPal sköts [...]

2019-05-23T15:00:49+01:00

Lime CRM

Lime CRM integrerat via Syncify med ditt affärssystem Synka kunder från Lime CRM till ditt affärssystem via Syncify. Vill du hellre skapa kunder i affärssystemet? Inget problem, dessa synkas till Lime CRM tillsammans med kundens fakturor, fakturarader och [...]

2018-09-12T12:02:48+01:00

FINQR

FINQR integrerat via Syncify med ditt affärssystem Synkronisera automatiskt fakturor/kreditfakturor till FINQR från affärssystemet, eller skapa dina fakturor i FINQR och synkronisera dem till affärssystemet. FINQR hanterar utskick, påminnelse, inkasso. Betalningar som sker bokförs automatiskt mot den utställda fakturan [...]

2018-08-15T07:00:28+01:00

Billogram

Billogram integrerat via Syncify med ditt affärssystem Synkronisera automatiskt fakturor/kreditfakturor till Billogram från affärssystemet, eller skapa dina fakturor i Billogram och synkronisera dem till affärssystemet. Billogram hanterar utskick, påminnelse, inkasso. Betalningar som sker till Billograms klientmedelkonto bokförs automatiskt mot [...]

2018-08-15T07:01:04+01:00

Verified

Verified integrerat via Syncify med ditt affärssystem Synkronisera automatiskt avtal och kunder från Verified till ditt affärssystem. Skapa en automatisk avtalsfakturering från ditt avtal i Verified direkt i ditt affärssystem.  Synkroniseringen till Verified sköts per automatik för webbaserade affärssystem [...]

2018-08-15T07:01:53+01:00

PayEx

PayEx integrerat via Syncify med ditt affärssystem Synkronisera automatiskt fakturor/kreditfakturor till PayEx och PayEx inkasso. PayEx hanterar utskick, påminnelse, inkasso. Betalningar som sker till PayEx klientmedelkonto bokförs automatiskt mot den utställda fakturan. Synkroniseringen till PayEx sköts per automatik för [...]

2018-08-15T06:57:51+01:00

Upsales

Upsales integrerat via Syncify med ditt affärssystem Synkronisera automatiskt avtal och kunder från Upsales till t ex Verified och ditt affärssystem. Skapa en automatisk avtalsfakturering från ditt avtal i Upsales.Synkroniseringen till Upsales sköts per automatik för webbaserade affärssystem eller från [...]

2018-08-15T06:55:56+01:00

Salesforce

Salesforce integrerat via Syncify med ditt affärssystem Synkronisera automatiskt avtal och kunder från Salesforce till t ex Verified och ditt affärssystem. Skapa en automatisk avtalsfakturering från ditt avtal i Salesforce. Synkroniseringen till Salesforce sköts per automatik för webbaserade [...]

2019-11-12T22:22:15+01:00

Finsit

Finsit integrerat via Syncify med ditt affärssystem Exportera din bokföringsdata till Finsit via Syncify för att snabbt få tillgång till snygga och lättbegripliga rapporter. Rapporterna skapas genom en sk SIE4 fil som importeras via Syncify. Fri installation. [...]

2017-09-20T08:41:55+01:00

Billecta

Billecta integrerat via Syncify med ditt affärssystem Synkronisera automatiskt fakturor/kreditfakturor till Billecta från affärssystemet, eller skapa dina fakturor i Billecta och synkronisera dem till affärssystemet. Billecta hanterar utskick, påminnelse, inkasso. Betalningar bokförs automatiskt mot den utställda fakturan i affärssystemet. [...]

Anslut ditt affärssystem

Anslut ditt affärssystem med Syncify och välj därefter i lugn och ro bäst partner för att automatisera dina processer.

ANSLUT DITT AFFÄRSSYSTEM