Redovisningsbranschen vs. Automatisering – så tjänar ni pengar.

Stora förändringar för företag

Den pågående digitaliseringen medför stora förändringar för företag inom redovisningsbranschen. Arbetsuppgifter automatiseras i hög takt, och enligt många forskare kommer de flesta processer att skötas helt automatiskt inom fem år.

Tyvärr saknar många redovisningsbyråer en affärsmodell för att möta och dra nytta av denna nya digitala verklighet. Men varför är det så? Kanske beror det på att branschen uppfattar automatiseringen som en konkurrent, en process som minskar byråernas utrymme att tjäna pengar?

Men nu kan redovisningsbyråer inte längre gömma sig för digitaliseringen och automatiseringen. Utvecklingen går alldeles för snabbt. Och för att inte riskera att förlora en stor del av kakan måste det till en förändring.

Rådgivning är framtiden
Som redovisningsbyrå sitter ni på en unik tillgång: Kundrelationen. Genom att anpassa er verksamhet till digitaliseringen – med utgångspunkt i kundrelationen – ger Syncify er möjlighet att utveckla ert erbjudande och öka intäkterna.

Vår affärsmodell inkluderar både systemleverantörer och den rådgivande redovisningsbyrån. Genom att ni sköter kundrelationen ger denna affärsmodell flera affärsfördelar och intäktskällor.

Ni kan bland annat erbjuda era kunder valfrihet när det gäller val av affärssystem och faktureringstjänst. Modellen medför också att ni kan erbjuda era uppdragsgivare bättre nulägesrapporter då ni får data i realtid. Eventuella problem upptäcks i tid och det blir enklare att genomföra nödvändiga justeringar och anpassningar. Affärsmodellen innebär dessutom att ni får ökade inkomster i form av fast månadsintäkt från respektive kund.

En integration, allt du behöver
Syncify sammanlänkar ekonomiska system, som exempelvis affärssystem och externa fakturaservicepartners. Automatisk integration av ekonomiska system ger flera fördelar:

Kraftigt minskade flöden
I och med att faktureringsprocessen automatiseras minskar flödena kraftigt. Kunden behöver endast skapa fakturan, därefter sker övriga steg automatiskt.

Snabbare betalt
Genom att synka affärssystemet med en extern faktureringstjänst får kunden oftast sina pengar mycket snabbare. I genomsnitt ett par veckor tidigare jämfört med traditionell fakturering.

Stor tidsbesparing
Med automatiserat flöde slipper kunden att hantera påminnelser, inkassoärenden och konteringar och kan istället ägna sig åt företagets kärnverksamhet.

Bokförd och klar
Vid inbetalningar återrapporteras inbetalning mot den utställda fakturan i affärssystemet – bokförd och klar – vilket innebär mindre arbete vid redovisning. Inga fler inlästa bankfiler.

För en mer utförlig förklaring av vår affärsmodell och hur ni kan dra nytta av och tjäna pengar på digitaliseringen, kontakta oss på Syncify!

Anslut ditt affärssystem

Anslut ditt affärssystem med Syncify och välj därefter i lugn och ro bäst partner för att automatisera dina processer.

ANSLUT DITT AFFÄRSSYSTEM
2017-09-18T11:25:02+01:00