Personberoende skapas av manuella flöden

Ja, det är ett problem att företag blir personberoende.

Problematiken inträder när verksamheten utvecklas snabbare än vad organisationens system hinner anpassas. Nya anbud, produkter, avtalsformer och tjänster förs ut på marknaden för att möta kundernas behov. När dom interna systemen inte hinner utvecklas i den takt som organisationen kräver etablerar medarbetarna olika mönster av sidoflöden som på så sätt begär manuell tidsåtgång.

Manuell hantering leder i sin tur till personberoende och stulen tid. Detta gör att uppföljningen blir svår och personberoendet blir allt tyngre, samtidigt skapas ytterligare administration och ett missnöje hos medarbetarna och kunderna.

Varför är personberoende en nackdel för både individ och företag?

Sverige har högst antal fall av psykisk ohälsa, denna ohälsa kostar Sverige 70 miljarder kronor varje år . Kan en av dessa anledningar bero på att företagen ställer högre krav på de anställda att prestera, t.ex. företaget har inte rätt system och den anställde behöver utveckla egna metoder för att uppfylla företagets mål för att utvecklingen och kraven ligger på de anställda?
Vi tror helt klart att det kan vara en av anledningarna till att människor i Sverige blir stressade, går in i väggen eller får prestationsångest. Prestationskraven har aldrig varit högre och tyvärr ser framtiden inte mycket bättre ut. AI-robotar står runt hörnet för att konkurrera med människan om arbetsplatserna. “Det enda beständiga är det föränderliga”, sa Herakleitos en gång i tiden och även en VD på ett av Sveriges största modeföretag till mig. Det tog dock lång tid innan jag förstod innebörden av dessa ord.
Världen förändras varje dag och det är något bra. Få av oss skulle vilja leva endast fem år tillbaks i tiden. Hur påverkar då detta mitt arbete och personberoende? Arbetsuppgifter förändras, utvecklas och tas bort.

Så ser historien ut, men människan är uppfinningsrik! Det kommer alltid nya möjligheter…

Källa: http://www.forskasverige.se/vardet-av-forskning/psykisk-ohalsa/

Anslut ditt affärssystem

Anslut ditt affärssystem med Syncify och välj därefter i lugn och ro bäst partner för att automatisera dina processer.

ANSLUT DITT AFFÄRSSYSTEM
2018-03-20T13:56:46+00:00