Om Syncify 2020-01-07T09:57:53+01:00

En integration, allt du behöver.

Vårt uppdrag – Integrera Nordens alla affärssystem och tjänsteleverantörer.

ANSLUT DITT AFFÄRSSYSTEM

Integrera Nordens alla system.

Syncify AB grundades 2015 med visionen att standardisera integrationer. Vår syfte är att slutkonsument, företagaren, inte skall bekosta dyra integrationer för att kunna använda de system som passar verksamheten bäst.

Sedan starten 2015 har det givits hopp om att vår vision är möjlig. 2016, vårt genombrottsår har vi lyckats knyta partneravtal med de största affärssystemen och de bästa tjänsteföretagen på marknaden. Ett steg i rätt riktning, minst sagt.

En integration, allt du behöver.

Varför standardisera integrationer? I tider med öppna API:er för utbyte av information finns det ingen anledning för företagare att betala dyra konsulttimmar för integration mellan de tjänster man vill använda sig av i sin verksamhet. På Syncify tror vi på att ge företagaren frihet att välja system, skippa bindningstider och höga konsultkostnader. Vi tror helt enkelt att detta hämmar verksamheten från att utvecklas. När företaget utvecklas snabbare än vad systemen hinner utvecklas hamnar medarbetaren i situationer där egna rutiner utvecklas. Genom standardiserade integrationer kan företaget fortsätta att utvecklas och företagaren får möjlighet att välja de system som passar verksamheten bäst.

Vårt uppdrag

  • Integrera Nordens alla system

  • Ge valmöjlighet utan bindningstider
  • Samarbete mellan tjänsteleverantörer

Syncify integrationsmotor

Syncify integrationsmotor jobbar i bakgrunden och håller ständig koll på att den information som skickas till och från din tjänsteleverantör är korrekt. Skulle uppgifter saknas på en kund, valuta, faktura eller liknande. Inga problem! Syncify återrapporterar direkt vart informationen behöver korrigeras för att möjliggöra en perfekt synkronisering med din tjänsteleverantör.

Anslut ditt affärssystem

Att ansluta affärssystemet till Syncify är simpelt och det första steget i att digitalisera företagets ekonomiska flöden. Enkelt, effektivt och underhållsfritt. Oavsett om du är det lilla eller stora bolaget vinner du massor av funktionalitet av att ansluta dig till Syncify.