Kundanpassad integration 2019-05-23T15:09:24+01:00

Kundunik integration, utan begränsningar.

Man kommer långt med standard, men i vissa fall behövs anpassningar göras.

ANSLUT DITT AFFÄRSSYSTEM

Kundunika anpassningar. Lätt match!

Syncifys integrationsteam är specialiserade på att hjälpa företag att förbättra sina flöden. Ibland kan vissa anpassningar komma att krävas för att matcha det exakta behovet. Genom att boka in en integrationsexpert och gå igenom ditt företags flöden och processer, kan ni få en unik anpassning utöver de system som finns integrerade i Syncify integrationsmotor. Sätt inga begränsningar i ert företags utveckling. Digitalisera er verksamhet idag.

KONTAKTA OSS

Varför automatisera?

Problemen uppstår när verksamheten utvecklas snabbare än vad företagets system hinner anpassas. Nya erbjudanden, avtalsformer, produkter och tjänster måste lanseras för att möta kundernas behov. Men när IT-systemen inte hänger med i förändringarna etablerar medarbetarna olika former av sidoflöden som kräver manuell handpåläggning. Manuell hantering leder till personberoende, stjäl tid och gör uppföljningen svår. Dessutom uppstår fel som i sin tur skapar ytterligare administration och missnöje bland kunder och medarbetare.

5 steg till automatisering

  • Identifiera manuella rutiner
  • Beräkna er automatiseringspotential
  • Skapa en bild av era processer
  • Ifrågasätt, rensa och förenkla
  • Låt systemet göra jobbet

Syncify metodiken

Visualiserar hur er verksamhetsinformation är strukturerad. I en visuell modell blir komplicerade strukturer lättförståeliga. Ni får full insikt i vad som underliggande bygger upp era kundfakturor. Det kan vara kundernas olika avtal, produkter, prislistor, typer, kategorier, rabattrappor och priskampanjer.
Beskriver sekventiellt de olika aktiviteter som genomförs och av vem. Genom att koppla samman process- och informationsperspektivet blir det tydligt vilken information som behövs eller som skapas i varje steg.
Tydliggör de olika system och datakällor som finns och hur information flödar emellan dem under fakturaprocessen. Det blir tydligt vilka informationsöar som finns och vilka eventuella integrationer som behövs.

Anslut ditt affärssystem

Att ansluta affärssystemet till Syncify är gratis och det första steget i att digitalisera företagets ekonomiska flöden. Enkelt, effektivt och underhållsfritt. Oavsett om du är det lilla eller stora bolaget vinner du massor av funktionalitet av att ansluta dig till Syncify.

[contact-form-7 404 "Hittades inte"]