Integritetspolicy

Välkommen till Syncify sida om behandling av personuppgifter. Denna sida ska hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut angående din relation till oss.

Innan vi går in på detaljer skulle vi vilja belysa tre viktiga punkter som detta dokument handlar om. Punkterna är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig:

1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
2. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig Syncify’s tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem, hemsidan och när du är i kontakt med oss.
3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.

Integritetspolicy
Personuppgifterna som vi samlar in om dig och behandlar kommer från Syncify webbplatser/portaler, elektronisk post, SMS, eller samtal till kundtjänst. Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder. Personuppgiftsansvarig är Syncify AB, organisationsnummer 556987-2905. Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen, GDPR, och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

De här uppgifterna samlar vi in

Allmänt
Vi samlar in personliga kontaktuppgifter som Organisationnummer/personnummer, namn, postadress, e-postadress, eller telefonnummer. Syncify behandlar i förekommande fall ditt personnummer för att kunna säkerställa ditt företags identitet.

Uppgifter om användning av webbplatser
När du besöker eller interagerar med våra webbplatser eller nyhetsbrev använder vi automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på och hur länge samt annan liknande information och statistik om dina besök, till exempel responstider till innehåll, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies (webbläsarcookies, flashcookies) och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part.

Konsumentgenererat innehåll
Innehåll som du skapar och sedan delar med oss genom att ladda upp det till någon av våra webbplatser eller i vår kundtjänst. Det kan vara fotografier, videoklipp, personliga berättelser eller annat.

Information i sociala nätverk
Information som du delar offentligt på ett socialt nätverk eller information som ingår i din profil i ett socialt nätverk som tillhör tredje part (som till exempel Facebook) och som du tillåter nätverket att dela med oss. Här ingår grundläggande kontoinformation (namn, e-postadress, kön, födelsedag, hemort, profilbild, användarnamn, vänlista och liknande) och ytterligare information eller aktiviteter som du tillåter det sociala nätverket att dela. För att läsa mer om hur dina uppgifter i sociala nätverk som tillhör tredje part hämtas in, eller om du inte går med på att dela med dig av uppgifter från sociala nätverk, besök webbplatsen för respektive socialt nätverk.

Samtal till kundtjänst
Samtal med vår kundtjänst kan komma att spelas in för lokala operativa behov (till exempel i kvalitets- eller utbildningssyfte) och i vissa fall för att arkivera bevis på att information erhållits om vår personuppgiftsbehandling. Om det krävs enligt gällande lag informeras du om inspelningen i början av samtalet och får möjlighet att neka till den.

Andra källor
För att hålla våra uppgifter om dig uppdaterade kan vi komma att hämta in uppgifter om dig från andra källor, exempelvis publikt tillgängliga personregister.

Insamling, ändamål och rättslig grund
För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts att det föreligger en rättslig grund för detta, d.v.s. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse. Nedan följer exempel på de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättsliga grund detta görs, såvida annat inte uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina personuppgifter.

Berättigat intresse
Syncify i förekommande fall berättigade intresse av nedannämnda personuppgiftsbehandling med stöd av en intresseavvägning är för att kunna erbjuda dig en bättre köp- och kundupplevelse samt för att ge dig personligt anpassad och relevant information samt fullgod service och kommunikation.

Webbsignaler
Webbsignaler är små strängar med kod som skapar en grafisk bild på en webbsida eller i ett e-postmeddelande och som har till syfte att överföra data tillbaka till oss. Information som samlas in via webbsignaler kan innehålla tekniska uppgifter som IP-adress och information om hur du svarar på en e-postkampanj (som vilken tid e-postmeddelandet öppnades och vilka länkar du klickar på i meddelandet). Vi kan använda webbsignaler på våra webbplatser eller infoga dem i e-postmeddelanden du får från oss. Vi använder information från webbsignaler för en rad olika syften, bland annat trafikrapporter för webbplatsen, för att räkna unika besökare och för att säkerställa att du får relevant information.

Kundtjänst
När vi svarar på förfrågningar och andra ärenden hämtar vi oftast de kontaktuppgifter och den information (som orderstatus, tekniska problem, frågor eller klagomål, allmänna frågor) som vi behöver för att lösa frågan.

Marknadsföring och andra kampanjer
Vi använder dina personuppgifter för att ge dig information om varor eller tjänster (som marknadsföringsmaterial, kampanjer eller erbjudanden). Det kan vara genom e-post, SMS, telefonsamtal och postala utskick i den omfattning som gällande lagstiftning tillåter. Denna användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändmål kan också bli föremål för s.k. profilering. En del av våra kampanjer kan genomföras på tredje parts webbplatser och/eller i sociala nätverk.

Sociala nätverk
För att skicka dig annonser och kommunicera med dig i sociala nätverk använder vi dina personuppgifter när du interagerar med funktioner i tredje parts sociala nätverk, som till exempel ”gilla”-funktioner. Du kan ta reda på mer om de funktionerna och vilka profiluppgifter vi kan få om dig, plus hur du gör för att undvika att lämna ut uppgifterna genom att läsa igenom det sociala nätverkets integritetspolicy.

Individuell anpassning (offline och online)
Vi använder vi dina personuppgifter för att förbättra och skräddarsy din upplevelse på våra webbplatser och i våra appar, för att säkerställa att innehåll från våra webbplatser/appar är optimerat för dig och din dator eller enhet och för att du ska kunna använda dig av interaktiva funktioner om du önskar.

Leverans
Vi använder dina personuppgifter för att bearbeta och leverera dina beställningar, informera dig om status för din beställning, kontrollera uppgifter, verifiera din identitet och andra bedrägeriförebyggande aktiviteter.

Andra allmänna ändamål
Vi använder din information för andra allmänna affärsändamål, som interna marknadsföringsstudier och demografiska undersökningar och för att mäta effektiviteten i kampanjer, för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter och system. Vi använder också dina personuppgifter för att trygga vår egen säkerhet, förhindra missbruk av våra tjänster, förbygga och utreda brott samt fullgöra förpliktelser vi har enligt lag.

Information till tredje part
Vi är mycket måna om att skydda dina personuppgifter och lämnar inga personuppgifter vidare till tredje part.

Tjänsteleverantörer
Här menar vi utomstående företag som vi anlitar för att hjälpa oss bedriva vår verksamhet (som orderuppfyllelse, betalningshantering, bedrägeribekämpning och identitetskontroll, drift av webbplatser, supporttjänster, kampanjer, webbutveckling, kundtjänst m.m.). Tjänsteleverantörer och deras personal har bara tillåtelse att använda dina personuppgifter å våra vägnar för de särskilda uppgifter som de har att utföra efter våra anvisningar och agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra.

På grund av juridiska orsaker
Om Syncify eller dess tillgångar förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, inklusive genom konkurs, kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till någon av våra efterföljare. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt gällande lag, i samband med rättsliga förfaranden (som till exempel svar på en begäran från behörig brottsbekämpande myndighet, för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet, egendom eller allmänheten, eller för att genomdriva avtalsvillkor eller villkor för vår webbplats).

Så här skyddas dina personuppgifter

Lagringstid
I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav. Dina uppgifter tas bort när de inte längre fyller sitt syfte eller när kunden önskar ta bort dess uppgifter efter avklarad leverans.

Personer som har tillgång till dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal vid utförandet av deras arbetsuppgifter och beroende på de ändamål för vilka dina personliga uppgifter har samlats in (personalen på kundtjänst har bland annat tillgång till dina uppgifter i kundregistret).

Åtgärder i driftsmiljöer
Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer inom EU som använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer rimliga standarder för skydd av personuppgifter. Överföring av information via internet är tyvärr inte helt säker. Även om vi gör mycket för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera datasäkerheten vid överföring genom våra webbplatser. Skulle vi upptäcka integritetsbrott meddelar Syncify Datainspektionen och de berörda kunderna där så krävs enligt lag.

Anpassa dina personuppgifter

Cookies/liknande teknologier
Du kan ställa in din webbläsare på att blockera alla eller vissa cookies eller att meddela dig när en webbplats använder cookies.

Marknadsföring och kampanjer
Du kan när som helst säga upp marknadsföringskommunikation från alla medier genom att ringa kundtjänst. Observera att även om du säger upp marknadsföringsmeddelanden kan du fortfarande få administrativa meddelanden från oss, till exempel orderbekräftelse.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång
I enlighet med lag har du rätt att av oss kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter Syncify behandlar om dig efter att du tydligt angett vilken information du önskar ta del av (exempelvis vilka kategorier av specifika personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål). Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss. Vi kommer därefter att vilja säkerställa din identitet. Vi besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. I det fall vi inte kan uppfylla dina önskemål kommer vi att meddela dig detta och ange varför.

Rätt till rättelse
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta Syncify och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd
Du kan begära att Syncify raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Det kan krävas att vi behåller en del av dina personuppgifter efter att du begärt borttagning för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet enligt gällande lag att vi behåller vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov. Observera att alla uppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och i den utsträckning lagen tillåter.

Ändringar i integritetspolicyn
Vår integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan. Uppdateringar publiceras på www.syncify.se/integritetspolicy