Frågor & Svar 2020-01-07T09:54:38+01:00

Frågor och svar

ANSLUT DITT AFFÄRSSYSTEM

Kunskapsdatabas

Kom igång

Syncify grundades 2015 med målet att integrera marknadens populäraste affärssystem med marknadens bästa tjänsteleverantörer. Genom att integrera affärssystemet med Syncify får du som användare möjlighet att koppla på tjänster till ditt affärssystem utan att behöva betala dyra konsultkostnader för en integration.

Vårt fokus låg till en början på fakturaservice, fakturabelåning och fakturaköp, men har under resan även kopplat på system inom CRM, tid/projekthantering samt leverantörsfakturaskanning.

Vi ser på hela processen i de system som integreras. Från skapande av underlag till bokförda transaktioner. Det innebär att du som användare får möjlighet att välja om du vill jobba i tjänsteleverantörens system eller om du vill fortsätta att arbeta i ditt affärssystem med tjänsteleverantörens fördelar.

Att ansluta sitt affärssystem till Syncify integrationsmotor är simpelt. När du sedan väljer en tjänsteleverantör kommer du att bli debiterad tjänsteleverantörens avgift för den valda tjänsten. Eventuellt kommer även din affärssystemsleverantör ta ut en avgift för att öppna upp för integrationsmöjlighet mot affärssystemet.  Syncify’s priser varierar beroende av vilken integration som du som kund valt att nyttja. För detaljerad prisinformation gällande din integration, vänligen kontakta kundservice@syncify.se

Genom att fylla i formuläret Anslut mitt affärssystem kommer en integrationskonsult att kontakta dig för planering av din integration.
Integrationskonsulten kommer att ställa frågor om vilket affärssystem som skall integreras samt ge dig tydliga instruktioner på hur du får ut de uppgifter som behövs för att integrationen skall aktiveras. Om du använder ett klientbaserat affärssystem kommer integrationskonsulten även planera in en installationstid av Syncify klienten på den dator/server som affärssystemet är installerat på.

Installationen sker via fjärrstyrning (Teamviewer) och tar ca 15-30 minuter. Därefter håller integrationskonsulten en genomgång i hur din integration kommer att fungera.

Skulle du ha frågor eller funderingar efter installationen finns vi på Syncify alltid tillgängliga via telefon, live chatt eller e-post.

Syncify tillhandahåller en integrationsmotor. Du behöver därför alltid ha ett avtal med den tjänsteleverantör och det affärssystem som du skall integrera mellan. I vissa fall tillkommer en kostnad från leverantörerna för att öppna upp möjligheten att integrera systemen.

Installera integration

Syncify integrationsmotor finns i två versioner. Klientversion samt webbversion.
Klientversionen används mot de klientbaserade affärssystemen så som t ex Visma Administration, Microsoft Dynamics Navision etc.
Webbversionen används mot de affärssystem som är molnbaserade så som Fortnox, Visma eEkonomi etc.

Vid klientbaserade affärssystem installeras Syncify Client på den hårdvara som affärssystemet finns installerat på. Programvaran pratar hela tiden med affärssystemet och plockar upp den information som skall skickas till och från din tjänsteleverantör. Syncify Client hanterar alla eventuella felmeddelanden och rapporterar direkt på skärmen till användaren om någon information som skall synkroniseras inte är korrekt.

Syncify webbversion (Cloud) kopplas ihop med ditt molnbaserade affärssystem genom API nycklar. Webbversionen pratar hela tiden med affärssystemet och plockar upp den information som skall skickas till och från din tjänsteleverantör. Syncify hanterar alla eventuella felmeddelanden och rapporterar direkt på skärmen till användaren om någon information som skall synkroniseras inte är korrekt.

Installationen av integrationen sköts av en Syncify integrationskonsult genom ett planerat installationstillfälle. Installationen tar ca 15 min och därefter är affärssystemet kopplat mot vald tjänsteleverantör.

Fakturaservice

Fakturaservice betyder att en extern part hanterar fakturautskicket, påminnelser och inkassoärenden.

Påminnelsefaktura inom fakturering betyder att en kopia av originalfakturan skickas ut till kunden efter första förfallodatum. Ofta debiteras slutkonsument med 60:- för en påminnelse faktura.

Inkassokrav inom fakturering skickas ut först efter att första faktura och två påminnelser har förfallit. Ofta debiteras slutkonsument med 180:- för ett inkassokrav.

Genom fakturabelåning frigör man ofta mellan 70-90 % av värdet på fakturorna samma dag som faktureringen sker och det resterande beloppet betalas ut till företaget när slutkunden har betalat in hela fakturabeloppet. Med fakturabelåning behåller företaget den eventuella kreditrisken. I grova drag kan man påstå att företaget frigör kapital med kundfordringar som säkerhet.
Fakturaköp ger ett högre kreditutrymme och minskad risk då företaget kan frigöra 100 % av fakturans värde (minus kreditavgiften) samma dag som fakturan skickas till kund. Banken/finansbolaget kan välja att ta över hela kreditrisken (köp utan regress).

Detta innebär att kundfordran bokförs som en direktbetalning och därmed resulterar i frigjort kapital som kan användas till exempelvis ökade investeringar, löneutbetalningar, leverantörsbetalningar med mera.

Fakturaköp anses vara det mest flexibla alternativet då du som företag kan välja att täcka tillfälliga likviditetssvängningar med att sälja just de fakturorna du vill; antingen alla eller enstaka fakturor.

Det som sker vid factoring är alltså att företaget, redan när man skickar ut fakturor till kunderna, intecknar dessa hos den bank eller ett finansbolag. Man gör upp ett avtal med den som tar hand om fakturorna, om exempelvis hur högt fakturorna kan belånas. Det vanliga är att företaget kan få ut mellan 70 % och 90 % av fakturans värde. I samband med att fakturan lämnas över till finansbolaget måste man också meddela kunden att så skett. Kunderna betalar sina skulder till finansbolaget, som i sin tur ska meddela företaget när betalningen gjorts.

I sammandrag kan man säga att företaget alltså får låna pengar av finansbolaget, med fakturan som säkerhet. Företaget slipper invänta betalning av fakturan, innan man har pengarna i rörelsen, vilket kan vara mycket viktigt, inte minst för mindre företag, med en ganska liten omsättning, samt företag vars kunder inte alltid betalar sina fakturor i tid. När man använder sig av fakturabelåning eller fakturaförsäljning kan man ha pengarna redan samma dag som fakturan ställs ut.

Fakturaservicepartners

Syncify integrerar med ditt affärssystem vilket betyder att vi skapar en kopia på din kundfaktura. Denna kopian gör vi om till en Syncify-faktura så att den kan integreras med den tjänsteleverantör som du har behov av. Därefter tar tjänsteleverantör över hanteringen och synkar betalningen till ditt affärssystem så att du genom ett knapptryck kan bokföra dina inbetalningar.

Genom att logga in i Syncifys kontrollpanel kan du kontrollera allt som sker med din faktura efter det att du valt att skicka din faktura via en tjänsteleverantör.

Det som synkas genom integrationsmotorn är endast informationen som krävs för att skapa en faktura samt ta betalt för en faktura. Betalningen sker från den tjänsteleverantör ni valt direkt till ert konto eller till tjänsteleverantörens klientmedelkonto.

Vi vill vara tydliga med att vi inte jämför priser på Syncfiy.se. Syncify skall genomsyras av kvalité och har stor respekt för mjuka värden. Vi tror därför att kunden måste se till sina behov för att sedan hitta en tjänsteleverantör som matchar behoven. Vi finns alltid tillgängliga för att svara på frågor och lotsa dig till rätt personer hos respektive tjänsteleverantör.

Anslut ditt affärssystem

Att ansluta affärssystemet till Syncify är gratis och det första steget i att digitalisera företagets ekonomiska flöden. Enkelt, effektivt och underhållsfritt. Oavsett om du är det lilla eller stora bolaget vinner du massor av funktionalitet av att ansluta dig till Syncify.