Dagens faktura-hantering är föråldrad

Samma idag som för 20 år sedan

I mitt arbete på Syncify möter jag dagligen företag med en ekonomiavdelning som har samma rutiner idag som för 20 årsedan.

När vi upplyser våra kunder om de integrationer som Syncify erbjuder mellan traditionella affärssystem<!–more–> och innovativa fakturaleverantörer får vi väldigt olika reaktioner.

Många kundbesök slutar med att kunden inser varför jag ställer mina frågor kring deras ekonomirutiner med tanke på den digitala utvecklingens framfart. Andra försöker påvisa mig om att deras rutiner fortfarande fungerar. Dessa företag behöver upplysas om att en traditionell fakturahantering är föråldrad – den skall vara automatisk!

Syncify har skapats för att informera om marknadens möjligheter samt genom sina standardiserade integrationer göra det möjlig för små företag att ha en automatiserad systemmiljö. Allt för att du skall få en billigare och mer tidseffektiv faktureringsprocess.

Anslut ditt affärssystem

Anslut ditt affärssystem med Syncify och välj därefter i lugn och ro bäst partner för att automatisera dina processer.

ANSLUT DITT AFFÄRSSYSTEM
2017-09-18T11:25:36+01:00