EU sätter mål, Syncify ser till så att de blir uppfyllda!

Alla fakturor skall vara digitala år 2020

Inom EU finns en uttalad målsättning att majoriteten av alla fakturor ska vara elektroniska år 2020. För att vi skall nå det målet finns det goda förutsättningar med tanke på den digitala teknik som finns på marknaden.Frågan är bara vilket av alternativen väljer du?

EU-kommissionen har med ovanstående mål i sikte bildat ett internationellt forum i syfte att påskynda processen genom att synliggöra och undanröja eventuella hinder för framförallt små och medelstora företags möjligheter att införa e-fakturering.

Arbetet inom forumet bedrivs inom fyra områden:

  • Skapa en tydlig bild av hur utvecklingen inom Europa ser ut och hur lång man har kommit med e-faktura i de olika länderna.
  • Erfarenhetsutbyte och att dela med sig av goda exempel på den egna marknaden.
  • Identifiera och undanröja eventuella legala hinder.
  • Verka för en harmonisering av gemensam standard att användas inom EU-området.

Som en aktör i spelet tycker vi att EU satsar för lågt. Vi tycker att faktureringen år 2020 bör vara automatiserad i form att fakturaleverantörer och affärssystemsaktörer skapar värdefulla integrationer med hjälp av Syncify.

Läs mer på www.nea.nu

Anslut ditt affärssystem

Anslut ditt affärssystem med Syncify och välj därefter i lugn och ro bäst partner för att automatisera dina processer.

ANSLUT DITT AFFÄRSSYSTEM
2017-09-18T11:25:20+01:00