Vad blir din nya titel?

”Snart en ny spännande titel”

Syncify - Mattias Johansson - Founder / CEO

Syncify – Mattias Johansson – Founder / CEO

Inom ett par år har du som jobbar med traditionell redovisning en ny spännande titel. Vad kommer det att innebära?

”Vad skall jag göra om mina arbetsuppgifter automatiseras?”
Frågan kommer från en redovisningsekonom när vi visade effekten av att nyttja Syncify integrationsmotor ihop med våra partners. En vettig fråga att ställa och det är varken första eller sista gången som den kommer att poppa upp.

För många år sedan jobbade jag som IT-ansvarig när outsourcing av IT-miljöer blommade upp inom IT-branschen. Många IT-ansvariga blev nervösa för att drakar som Google, Microsoft och Amazon skulle ta över rollen och att jobben skulle dö ut. Ett liv jag byggt upp med utbildningar, certifiering och ständig research. För det är så det är att jobba med IT-lösningar, man måste hela tiden vara med och försöka ta in det senaste för att hänga med i utvecklingen. Nu kunde allt detta försvinna pga outsourcing och effektivisering.

Farhågan slog däremot aldrig in utan det blev snarare tvärtom. Rollen att utbilda, undersöka och effektivisera blev om än större än tidigare. 
Enklare arbetsuppgifter som underhåll av mail-server, installationer av servrar, klienter och nätverk dog nästan ut, men istället kom intressantare arbetsuppgifter som utvecklade dåtidens IT-ansvariga. 

Man gick ifrån underhåll till ständig research och effektivisering. ”Vilka system skall vi använda”, ”vilka partner skall vi ha och hur gör vi detta så effektivt och ekonomiskt som möjligt.”

Idag har IT-ansvarig-rollen konverterats till titeln CIO. En roll som kan ge månadslöner med 6 siffriga belopp. 

Mitt arbete blev alltså både roligare och mer utmanade. Jag fick lära mig nya delar och slapp samtidigt de där uppgifterna som jag innerst inne inte tyckte var speciellt stimulerande. Plus att företaget tjänade pengar på att vi effektiviserade vår IT.

Precis samma sak genomgår nu redovisningsbranschen. Det som ”vi alltid har gjort” kommer att ersättas med uppgifter som utbildning, effektivisering, rådgivning och research. Om 5-10 år kommer en ny roll vara utstakad för redovisningsekonomen. Antagligen med en häftig trebokstavsförkortning så som CIO blev för IT-branschen och lönen har förhoppningsvis ökat ordentligt.

Se möjligheten!
Mitt tips är att se möjligheten i automatiseringen av processer. Se fördelen med att slippa de där tråkiga uppgifterna och få möjligheten att fokusera på att ligga i framkant inom just ditt område. 

Det vi vet helt säkert är att framtiden kommer en dag att vara här. Det gäller bara att vara förberedd.

Så vad blir din nya titel?

Anslut ditt affärssystem

Anslut ditt affärssystem med Syncify och välj därefter i lugn och ro bäst partner för att automatisera dina processer.

ANSLUT DITT AFFÄRSSYSTEM
2017-10-04T09:55:56+01:00